Personal Development

Grip op Angst: Effectieve Methodes voor Ondernemers om Angst te Beheersen.

Nicolas De Coster
April 6, 2023

Tijdens de Rubicon Circles komt angst elke keer aan bod. Het is echter opvallend om vast te stellen dat we ons vaak niet bewust zijn dat er een bepaalde angst aanwezig is. Bij angst denken we namelijk automatisch aan paniek. Maar ook achter twijfel, nervositeit of aarzelen schuilt al een zekere angst.

Angst is een natuurlijke emotie die in talloze situaties kan opkomen. We worden continu geconfronteerd met angst, zoals angst voor falen, voor afwijzing of voor het onbekende. Hoewel een bepaalde mate van angst motiverend kan zijn en ons kan helpen om berekende risico’s te nemen, kan overmatige angst overweldigend zijn en leiden tot passiviteit of vermijding. Nog een aflevering van Netflix, iemand?

Gelukkig zijn er strategieën en technieken die we kunnen gebruiken om angst te beheersen en er effectiever mee om te gaan. Een handig kader om daarbij in het achterhoofd te houden is het Window of Tolerance, dat individuen helpt hun eigen emotionele reacties te begrijpen en te leren hoe ze deze op gezonde manieren kunnen reguleren.

In dit artikel verkennen we hoe we het concept van het Window of Tolerance kunnen gebruiken om angst te beheersen en proactief stappen te zetten om gezond met angst om te gaan. We bespreken wat het Window of Tolerance is, hoe angst het kan beïnvloeden en specifieke strategieën om het Window of Tolerance te vergroten en te beheren. Of je nu een ervaren ondernemer bent of net begonnen bent, begrijpen hoe je angst kan navigeren, is een waardevol hulpmiddel.

Wat is angst, en waarom is het zo’n waardevolle emotie?

Angst is een natuurlijke emotie die ons helpt te overleven en te reageren op potentieel gevaar. Wanneer we geconfronteerd worden met een gevaarlijke situatie, treedt het automatische reactiesysteem van ons lichaam in werking, dat een reeks fysiologische veranderingen teweegbrengt die ons voorbereiden op actie. Deze veranderingen herken je onder andere aan een verhoging van hartslag, bloeddruk en ademhaling, en het vrijkomen van stresshormonen als adrenaline en cortisol.

Hoewel angst ongemakkelijk en soms zelfs overweldigend kan zijn, heeft het een belangrijke functie in ons leven. Het waarschuwt ons voor potentieel gevaar en helpt ons ons voor te bereiden op een passende reactie. Als we bijvoorbeeld in het bos een beer tegenkomen, helpt angst ons snel en doeltreffend te reageren om onszelf te beschermen. Het kan ons ook helpen gevaarlijke situaties te vermijden door ons bewuster van mogelijke risico’s te maken, en dus voorzichtiger te zijn.

Bovendien kan angst ons motiveren om actie te ondernemen en positieve veranderingen in ons leven aan te brengen. Als we bang zijn voor een bepaalde situatie of uitkomst, kan dat ons stimuleren om harder te werken, risico’s te nemen en uiteindelijk te groeien als individu. Op die manier kan angst een drijvende kracht zijn voor persoonlijke ontwikkeling en zelfverbetering.

Het is echter belangrijk om te beseffen dat niet alle angsten rationeel of nuttig zijn. Soms zijn onze angsten gebaseerd op een verkeerde perceptie van de werkelijkheid, waardoor we potentiële risico’s overschatten en belangrijke uitdagingen uit de weg gaan. In zulke gevallen is het essentieel om deze angsten te onderzoeken, uit te dagen en vervolgens te beoordelen of ze ons helpen of juist belemmeren.

Wees wel alert: angst kan een probleem worden wanneer het buiten proportie is ten opzichte van de situatie, of wanneer het aanhoudt en interfereert met het dagelijks leven. In dit geval kan professionele hulp van een zorgverlener nuttig zijn om te leren hoe je met angst kan omgaan en het beter kan navigeren. Onthoud dat het normaal is om af en toe angst te voelen, maar als het uw leven begint te beheersen, is het tijd om actie te ondernemen.

Hoewel angst soms ongemakkelijk en lastig kan zijn, is het dus een natuurlijke en waardevolle emotie die een cruciale rol speelt in ons leven. Door de functie van angst te begrijpen en deze te beheersen binnen onze Window of Tolerance, kunnen we de waarde ervan benutten om persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren.

Onze Window Of wat?

Het Window of Tolerance is een concept uit de psychotherapie. Het verwijst naar een gebied van emotionele en fysiologische arousal* waarbinnen we comfortabel en effectief kunnen functioneren.

Wanneer we ons binnen ons Window of Tolerance bevinden, zijn we alert, aanwezig en in staat om adaptief te reageren op uitdagende situaties. Ons zenuwstelsel is gereguleerd en onze emoties zijn beheersbaar, wat ons een gevoel van veiligheid en veerkracht geeft.

Daarentegen, als we ons buiten ons Window of Tolerance bevinden, voelen we ons vaak overweldigd, angstig of gedissocieerd. Ons zenuwstelsel is ontregeld en onze emoties zijn moeilijk onder controle te houden. Dit kan leiden tot ineffectief of zelfs schadelijk gedrag en kan resulteren in trauma, burn-out of andere negatieve gevolgen.

Onze Window of Tolerance.

Het Window of Tolerance kan worden beschouwd als een ‘sweet spot’ tussen onderarousal* en overarousal*, waar we optimaal functioneren en ons het meest op ons gemak voelen. Het is van belang te weten waar ons eigen Window of Tolerance zich bevindt, zodat we kunnen leren hoe we dit kunnen vergroten en onszelf kunnen reguleren wanneer we buiten onze comfortzone treden.

Door ons bewust te zijn van ons Window of Tolerance en hoe het wordt beïnvloed door angst en andere emoties, kunnen we strategieën ontwikkelen om stress te beheren en effectief te handelen in ons ondernemerschap. In het volgende deel bespreken we hoe angst ons Window of Tolerance kan beïnvloeden en hoe we dit kunnen uitbreiden.

*Onderarousal en overarousal zijn termen die verwijzen naar de mate van activatie van ons zenuwstelsel in reactie op stress en angst. Bij onderarousal is er sprake van een te lage mate van activatie, wat kan leiden tot gevoelens van vermoeidheid, verveling en apathie. Overarousal daarentegen verwijst naar een te hoge mate van activatie, wat kan leiden tot gevoelens van spanning, irritatie en paniek. In dit artikel worden deze termen gebruikt om te illustreren dat angst niet alleen kan leiden tot overarousal, maar in sommige gevallen ook tot onderarousal, afhankelijk van de persoon en de context.

Hoe angst het Window of Tolerance beïnvloedt, en wanneer het problematisch wordt.

Angst is een natuurlijke reactie op gevaar en helpt ons om snel en effectief te reageren op bedreigingen. Echter, wanneer angst chronisch of overweldigend wordt, kan het ons buiten ons Window of Tolerance duwen en ons vermogen om te functioneren belemmeren.

Als we ons buiten ons Window of Tolerance bevinden door angst, voelen we ons vaak gevangen in een vicieuze cirkel. Ons zenuwstelsel raakt overbelast, waardoor we ons niet kunnen concentreren of helder denken. We kunnen ons angstig, prikkelbaar of depressief voelen, of juist ons gevoel van emoties verliezen en gevoelloos worden.

Het is soms moeilijk te herkennen wanneer we ons buiten ons Window of Tolerance bevinden, omdat dit een subtiel proces is. Er zijn momenten waarop we het gevoel hebben dat we onder stress staan maar toch in staat zijn om te functioneren, terwijl op andere momenten een kleine stressfactor ons hele systeem kan ontregelen.

Het is belangrijk om ons bewust te zijn van de signalen die ons lichaam en onze geest ons geven, zodat we kunnen herkennen wanneer we ons buiten ons Window of Tolerance bevinden en actie moeten ondernemen om onszelf te reguleren. In de volgende sectie bespreken we hoe we ons Window of Tolerance kunnen vergroten en effectiever om kunnen gaan met angst.

Hoe je jouw Window of Tolerance kan vergroten in relatie tot angst.

Gelukkig zijn er strategieën om ons Window of Tolerance te vergroten en onze perceptie van angst te veranderen. Hier zijn enkele tips:

Tip 1: Identificeer je angst: Het is essentieel om te begrijpen waar onze angst vandaan komt en welke situaties deze kunnen activeren. Probeer te achterhalen welke specifieke gedachten en emoties je ervaart als je angstig bent. Door onze angsten te identificeren, kunnen we ze beter begrijpen en ons voorbereiden op situaties die ze kunnen oproepen.

Tip 2: Zie angst als een kans om te groeien: Beschouw angstige situaties als leermomenten die je helpen persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. In plaats van je te laten beperken door angst, zoek naar manieren om je angsten om te zetten in uitdagingen. Stel doelen voor jezelf in uitdagende situaties en werk systematisch naar het bereiken van die doelen toe. Door jezelf bloot te stellen aan nieuwe ervaringen en het overwinnen van je angsten, vergroot je je aanpassingsvermogen en veerkracht.

Tip 3: Focus op actie: Door ons te concentreren op kleine acties, kunnen we onze angst overwinnen en ons zelfvertrouwen versterken. Probeer je te richten op het nemen van kleine stappen om de beangstigende situatie aan te pakken. Door zo te handelen, kunnen we ons gevoel van controle vergroten en onszelf helpen om te gaan met uitdagende prikkels.

Tip 4: Plan een rustperiode na uitdagende situaties: Wanneer je een periode dicht bij de grens van je Window of Tolerance hebt gezeten, bijvoorbeeld door een uitdagend project voor een belangrijke klant, is het belangrijk om een periode van rust in te bouwen. Hierdoor kan ons brein nieuwe connecties maken en integreren wat we hebben geleerd uit die periode. Door dit te doen, zal diezelfde situatie de volgende keer er niet voor zorgen dat we zo dicht bij onze grens van de Window of Tolerance komen.

Het vergroten van ons Window of Tolerance en het herkaderen van angst vergt tijd en inspanning. Het is echter de moeite waard, omdat het ons kan helpen beter om te gaan met stressvolle situaties en ons welzijn te verbeteren.

Specifieke strategieën om beter met angst om te gaan.

Er zijn verschillende strategieën die je kunt gebruiken om je angst binnen de Window of Tolerance te houden en je emotionele welzijn te verbeteren. Hieronder vind je enkele nuttige benaderingen:

Strategie 1: Herformuleer je gedachten: Probeer negatieve gedachten om te zetten in positieve of neutrale gedachten. Bijvoorbeeld, als je bang bent om te falen, vertel jezelf dan: “Fouten maken is normaal; het biedt kansen om te leren en te groeien.” Door negatieve gedachten te transformeren, verminder je angst en blijf je binnen je Window of Tolerance.

Strategie 2: Exposuretherapie: Een effectieve methode om angst aan te pakken door jezelf geleidelijk bloot te stellen aan angst opwekkende situaties. Als je bijvoorbeeld bang bent om in het openbaar te spreken, start dan met spreken voor een kleine groep mensen en breid je comfortzone stapsgewijs uit.

Strategie 3: Cognitieve gedragstherapie (CGT): Deze therapievorm richt zich op het veranderen van ongezonde denkpatronen en gedragingen. CGT kan je helpen de oorzaken van je angst te identificeren en gezonde coping-mechanismen te ontwikkelen om binnen je Window of Tolerance te blijven.

Strategie 4: Mindfulness: Door je aandacht te richten op het huidige moment en je te concentreren op je ademhaling en lichaamssensaties, helpt mindfulness je om je gedachten en emoties zonder oordeel te observeren. Dit bevordert je vermogen om binnen je Window of Tolerance te blijven.

Strategie 5: Fysieke activiteit: Regelmatige lichaamsbeweging vermindert stress en kalmeert je geest. Het draagt ook bij aan een betere slaapkwaliteit, wat op zijn beurt helpt bij het reguleren van emoties en het verbeteren van je algehele welzijn.

Sommige van deze strategieën, zoals exposure therapie en cognitieve gedragstherapie (CGT), worden het best uitgevoerd onder begeleiding van een getrainde professional.

Integreer deze strategieën in je dagelijks leven om beter met angst om te gaan en binnen je Window of Tolerance te blijven. Onthoud dat iedereen uniek is, dus experimenteer met verschillende benaderingen en ontdek wat voor jou het beste werkt.

Het belang van het omarmen van angst en het zoeken van hulp.

Angst wordt vaak als negatief beschouwd, maar het kan ook bijdragen aan onze groei en ontwikkeling. Wanneer we angst ervaren, leren we onszelf uit te dagen en ons aan te passen aan nieuwe situaties. Het accepteren van angst betekent niet dat we het altijd als prettig moeten ervaren, maar wel dat we het als een normaal en natuurlijk aspect van het leven beschouwen en bereid zijn om ermee om te gaan.

Als we echter voortdurend buiten onze Window of Tolerance verkeren, kan het moeilijk zijn om met angst om te gaan. In dat geval is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Therapeuten kunnen ons helpen bij het ontwikkelen van coping-strategieën en het opbouwen van veerkracht om met angst om te gaan.

Wees je ervan bewust dat angst een normale menselijke emotie is. We hoeven ons niet te schamen voor onze angsten en we hoeven ze niet te verbergen. In plaats daarvan kunnen we ons openstellen voor vrienden, familie en collega’s om steun te vinden en te beseffen dat we niet alleen zijn.

Groei bevindt zich aan de grens, niet er over.

Groei vindt vaak plaats wanneer we in een staat van “eustress” verkeren, wat inhoudt dat we een gezonde dosis stress of uitdaging ervaren die ons motiveert om ons best te doen en te groeien. Door onszelf in situaties te plaatsen die net buiten onze comfortzone liggen, ontwikkelen we nieuwe vaardigheden en dagen we onszelf uit, wat leidt tot persoonlijke groei.

Aan de andere kant kan het te ver buiten onze Window of Tolerance komen, leiden tot gevoelens van angst, depressie en burn-out. Het is belangrijk om te weten wanneer we ons in een veilige en uitdagende zone voor groei bevinden en wanneer we ons moeten terugtrekken of hulp moeten zoeken om terug te keren naar onze Window of Tolerance.

Signalen die erop wijzen dat we ons in de juiste zone voor persoonlijke groei bevinden, kunnen variëren per individu, maar omvatten vaak gevoelens van enthousiasme, nieuwsgierigheid, verhoogde alertheid, toename van energie en motivatie, en trots en voldoening bij het overwinnen van uitdagingen.

Als we daarentegen te ver buiten onze Window of Tolerance zijn, kunnen we symptomen ervaren zoals angst, paniek, vermoeidheid en gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid. Het is essentieel om deze signalen te herkennen en tijdig actie te ondernemen om terug te keren naar een veilige en uitdagende zone voor persoonlijke groei.

Conclusie

In dit artikel hebben we ons gericht op het beter begrijpen van angst en hoe we het kunnen gebruiken als een leidraad voor persoonlijke groei en ontwikkeling. We hebben gezien hoe angst ons Window of Tolerance beïnvloedt en hoe belangrijk het is om binnen deze grenzen te blijven om optimaal te functioneren.

Door ons Window of Tolerance te vergroten en onze angst te herkaderen, kunnen we effectiever met uitdagende situaties omgaan en onze persoonlijke groei bevorderen. We hebben verschillende strategieën besproken om onze emoties te reguleren en binnen ons Window of Tolerance te blijven, zoals onze gedachten herkaderen, exposuretherapie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness-meditatie en fysieke activiteit.

We hebben ook het belang van het omarmen van angst en het zoeken van hulp besproken. Professionele hulp kan soms noodzakelijk zijn om coping-strategieën te ontwikkelen en veerkracht op te bouwen. Het delen van onze angsten met vrienden, familie en collega’s kan ons helpen te beseffen dat we niet alleen zijn.

Tot slot hebben we gezien dat persoonlijke groei zich bevindt aan de grens van onze Window of Tolerance, waar we een gezonde dosis stress en uitdaging ervaren die ons aanzet tot groei. Het is essentieel om te weten wanneer we ons in de juiste zone voor groei bevinden en wanneer we actie moeten ondernemen om terug te keren naar een veilige en uitdagende zone.

Door al deze inzichten en technieken toe te passen, kunnen we onze angst beter begrijpen, benutten als een leidraad voor groei, en uiteindelijk een veerkrachtiger en gelukkiger leven leiden.

Vuurloop tijdens onze Crossing van maart 2023.
Doe de Rubicon zelftest

TEST: Ondernemer van de 21e eeuw

Hoe sterk sta jij in je schoenen als ondernemer in de 21e eeuw? Neem 2 minuten de tijd om deze zelftest in te vullen en krijg toegang tot persoonlijke tips van 200 andere ondernemers.
Doe de test